Kandali koos Kärutajatega Valgevenes Braslaus 2011 aastal
rahvusvahelisel festivalil
(fotod: Valdo Rebane)