TULE KANDALISSE!   Oodatud on kõik rahvatantsu- ja reisihuvilised!

Kandalile on ette heidetud liigset reisimist - see etteheide on ka kiituseks -  kui meil jätkub tantsijaid, kes reisida soovivad, siis seda me ka teeme. Oleme ennast ise nimetanud tantsu- ja reisiansambliks - seda me olemegi, see on meie eesmärk.

Siin on meie esimene segarühm 1981 aastal. Muide, see oli igati kihvt rühm. Kõik õppisid Tallinna 19.tehnikakoolis. Teisel pildil on nad koos naisrühmaga, kes selleks hetkeks oli juba kolm aastat tegutsenud - ehkki erinevates koosseisudes. Sellel pildil istub esireas V.Rebase kõrval Ella Lunts, tehnikakooli direktori asetäitja ning vaimne "ema". Just Ella Lunts algatas 1978.aastal selles koolis rahvatantsimise ja just tema kutsel tuli sinna V.Rebane.

1980algus.jpg (39725 bytes) 1980segajanais.jpg (32643 bytes) 

meil on olnud palju "legendaarseid" tantsijaid, kes oma näitlemisoskuse või muude positiivsete omaduste poolest olid nii rühma hingeks kui ka publiku naerutajad. All pildil ongi koos korraga kaks suurt tegijat - Mihkel Mõisnik ja Priit Raud rootsi "Härjatantsu" näitlemas - just nimelt näitlemas, sest nende esitus ei saanud kedagi ükskõikseks jätta!

mihkeljapriit.jpg (22323 bytes) 

Erakordne oli meie 1992.aasta jalgrattamatk  läbi Soome-Rootsi- Taani-Saksamaa kuni  Austria piirini ning sama teed tagasi. 58 päevane 45 esinemisega reis  oli pühendatud taasiseseisvunud Eesti esimesele vabale suvele. Supermatka tegid kaasa  5 tantsupaari ja juhendaja. Kõik sõitsid nõukogude jalgratastega ning vedasid kaasa kogu  vajamineva pagasi (rahvariided jne.).1994.  loe_samal_teemal
Here are the members of our bicycle-trip in 1992 – that trip was extraordinary. Ten dancers and the leader bicycled through Finland, Sweden, Denmark and Germany to the Austrian frontier and back. The trip lasted 58 days and it was devoted to the first free summer of independent Estonia. Everybody had an old Soviet bicycle and a huge luggage, including weighty national costumes.

1992rootsis.jpg (34432 bytes) triinuhobustega.jpg (24640 bytes) 1992rattapoisid.jpg (27090 bytes) 1992toompealrattad.jpg (45215 bytes) 1992baieris.jpg (39922 bytes) 1992koverpeeglis.jpg (14300 bytes) 

Aastatel 1982-1989 käis "Kandali"  NLiidus kõigis liiduvabariikides peale Turkmeenia ja Tadziki, seejuures kõigis vähemalt 2,  mõnes rohkemgi korda. Kahel korral käidi ka kauges Siberis Baikali-Amuuri raudteemagistraali aladel. Kui nõukogude ajal olid "Kandali enamreisitud ja enamesinetud riikideks Leedu ja Gruusia, siis 20.sajandi 90-ndatel aastatel kujunesid "Kandali" esinemisriikideks Rootsi,  Taani ja Saksamaa. Kokku on käidud juba üle 40 riigis ja neist enamuses korduvalt.
1982-1989, in Soviet Union times, Kandali visited almost all 15 Soviet Union republics, except Turkmenistan and Tadjikistan.We were twice in distant Siberia, too. If Lithuania and Georgia were the countries where Kandali travelled and danced the most in Soviet times, the Sweden, Denmark and Germany were the most popular countries for us in 1990s. We have been in 40 countries already and not just once.

1985bamil.jpg (35592 bytes) gruusias.jpg (32477 bytes) tbilisis.jpg (19979 bytes) jurtad.jpg (34486 bytes) 1992berliinis.jpg (29933 bytes) 

Traditsioone on olnud mitmesuguseid. Kui meie reisimistraditsioon elab  edasi ja on ehk meie põhitegevuski, siis osa traditsioone on olnud lühiaegsemad. 11 aastat  järjest käis "Kandali" sügiseti kolhoosis "Rahva Võit" kartuleid võtmas. Need septembrikuud  olid omamoodi proovikiviks uutele tantsuhuvilistele ja vahelduseks  vanadele tantsijatele.  Meie traditsiooniks on olnud võistutantsimise "Noorus tantsib" korraldamine 1982.aastast  alates. Samuti oleme erilised olnud sellega, et oleme Eestimaal esinenud enam kui veerand tuhandes erinevas koolis ja kokku üle 650 korra. See on Eesti rahvatantsijate tõenäoline  tipptulemus.  Paljude traditsioonide hulka kuulus ka meie iga-aastane esinemine Tallinna Vanalinnapäevadel Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi päevadel.
 
There were different traditions in Kandali. Some of them are still alive (like travelling), some were short-term. Potato-picking was one of them – our dancers picked potatoes in the farms’s fields every autumn, for 11 years running.
The Days of the Old Town of Tallinn and the Days of Estonian Folk Dance and Music Association are the events where Kandali participates always. Group of Kandali’s dancers in Toompea, in Tallinn.Kandali has organized the dance-competition «The Youth Dances» since 1982, it’s also one of our traditions. Kandali has taken part in many festivals. We have given concerts more than in 250 schools over Estonia more than 650 times. Probably it’s a record of Estonian folk dancers.

1996toompeal.jpg (50723 bytes) 

Pikki aastaid pidasime täpset statistilist arvestust kõigi oma tegemiste kohta. Selle statistika põhjal teame, et oleme Eesti tantsuautori Villu Vähk´i tantsu "Mulgi polka" publikule esitanud  juba enam kui 1300 korda.1992.aasta sügisel kutsusime tantsima kõiki, kes varem tantsuga kokku olid puutunud, kuid kas perekondlikel või muudel põhjustel pidid tantsimisse  vahe tegema. Nüüd oli neile võimalus antud ja ka 1993. ning 1994.sügisel tuli meile hulganisti  häid tantsijaid. 1994.aasta  tantsupeole esitasime "Kandalist" üle kuue segarühma, 1995.aasta  suvel käisid Hispaanias 64 "Kandali" tantsijat. Kõige erksam ja kokkukuuluvam oli niinimetatud "paksude rühm", 2009.aasta tantsupeol olime taas kolme segarühmaga.
Kandali has an exact statistics about all our doings. So we know that we have performed the «Mulgi polka», the folk dance of Estonian author mr. Villu Vähk 1200 times at least.
People, who had broken the dancing were invited back to Kandali in autumn 1992. A lot of good dancers came to Kandali in 1993 and 1994, too. There were more than six groups of dancers in Estonian Dance Festival in 1994. So-called «group of corpulents» was the most lively and the most harmonious.

1999paksud.jpg (47474 bytes) 1999.jpg (37026 bytes) 1999a.jpg (49050 bytes) 

Europeade 1993.Taanis Horsenses, kus Eestit esindasid kaks tantsuansamblit - "Kajakas" Pärnust ja "Kandali" Tallinnast.. See oli Eesti rahvakultuuri suure läbimurde algus. Eestlaste rahvariiete ilu, rahvatantsude hasarti, rahvamuusika rahulikkust on nüüdseks nautinud peale Taani veel Saksamaa, Hispaania, Itaalia, Sveits, Prantsusmaa jpt. Seni suurim osavõtjate arv oli  1995.aastal, mil Hispaaniasse Valenciasse sõitsid Eestist enam  kui 650 rahvatantsijat ja rahvamuusikut. Oleme saanud ise käia paljudel festivalidel ja oleme saanud anda sõiduvõimalust  paljudele teistele gruppidele Eestimaal.  Kõigist meie väliskontaktidest on kõige olulisem Baierimaa ja Traunwalcheni Sing und Musikschule ja võrratu Franz Jaksch. Meie esimene iseseisev Lääne-reis toimus just sinna Baierisse 1990.aasta veebruaris.  
The festival Europeade ’93 took place in Horsense, Denmark and there were two groups from Estonia – Kajakas from Pärnu and Kandali from Tallinn. People in Denmark, Germany, Spain, Italy, Switzerland, France etc. could enjoy the beauty of Estonian costumes, the briskness of our dances and the calm of our music. The most important bonds of friendship for us are in Bayer, Germany, with Traunwalchen Sing und Musikschule and splendid Franz Jaksch. Our first self-managing trip to the West was to Bayer, in February 1990 and since then we have visited Franz every time when we were in Bayer. Here is a photo which is taken in front of Franz’s former house in Bayer.
1996baieris.jpg (40275 bytes) 1993horsens.jpg (37332 bytes) 1993horsenses.jpg (51663 bytes) 1993taanisallanudo.jpg (24337 bytes) 1993udosirlytaanis.jpg (17373 bytes) 1994lagardesmehhikoga.jpg (38980 bytes) 

Kaks korda oleme Prangli saarel käinud ja rohkem elamusi saanud kui paljudelt kaugematelt reisidelt kokku. 1985.a. olime Moskvas ülemaailmsel noorsoo ja üliõpilasfestivalil. Pildil on Baltikumi ühine looduskaitseteemaline tants, mille osales ka suur grupp Kandalist

1985moskvas.jpg (57179 bytes) tallinnalahele.jpg (34080 bytes) 

Siin mõnuleb Kandali Bulgaaria kuldsetel liivadel ja vasakult kolmandal pildil oleme just välja pääsenud Kasahstanis põlema läinud bussist. Ka eksootika! Vasakult teisel pildil on Iirimaa fantastiliselt ilusal ja kõrgel rannakaljul vaevumärgatav täpike - see on Margot! Neljandal pildil on meie "leivanumber" Stockholmis ning parempoolne foto on tehtud Strassbourgis.

bulgaarias.jpg (36931 bytes) iirimaakallas.jpg (17124 bytes) 1985busskasahhis.jpg (26555 bytes) stockholmis.jpg (35219 bytes) strassbourgis.jpg (25117 bytes) meiemiss.jpg (12526 bytes) 

Tänu reisimistele on meil väga palju sõpru mitmetel maadel. Nendest kontaktidest kasvavad jälle järgmised vastastikused  küllasõidud, esinemised, reisimised. Reisimine on muutunud sedavõrd oluliseks, et ilma reisiplaanideta pole nagu õiget tantsuisugi... Vasakult: 1992.aastal esmakordselt jalgupidi Atlandis; 1996.aastal Portugalis koos Antonioga ja tema põrnikaga; 1996.aastal teistkordselt Atlandis; Kandali koos Bruno Peetersiga Sveitsis ja viiendal pildil oleme Austrias Neudaus me fantastiliselt heade sõprade juures; need kivimürakad ja meie oleme Iirimaal läänepoolseima poolsaare tipul ning järgminegi pilt samast kandist koos kreeklastega Naoussa Paroselt. Eelviimane pilt pärineb Walesi reisilt Inglismaalt. Rea lõpetab Kandali koos beninlastega Sveitsis 1996.

1992atlandis.jpg (22955 bytes) 1996antoniogaportugalis.jpg (33417 bytes) 1996atlandisportugalis.jpg (24762 bytes) 1997sveitsis.jpg (21634 bytes) 1998neudau.jpg (48761 bytes) belmuellet.jpg (34158 bytes) iirimaalnaoussaparosega.jpg (46221 bytes) walesis.jpg (22400 bytes) martignys96beniniga.jpg (52619 bytes) iirimaal.jpg (12782 bytes)  

Rahvatantsuansambel “Kandali” tänab oma vastuvõtjaid ja majutajaid  Portlandis, San Franciscos, Los Angele-ses ja Las Vegases, shl. Janne ja Kalev Sepp,  Kristi ja Tiit Heinsoo,  Malle ja Onni Kollom,  Liina ja Marika ja Alar ja Erik Teose, Ingrid ja Thomas Palm,  Endel ja Mikki Talviste,  Lehti Merilo ja Kristi ja Tony Kasparek,  Yola Lusik, Eeve Sork emaga, Toomas Rebane perekonnaga, Alar Mirka perekonnaga, meie giide Leelot San Franciscos ja Kerstit Las Vegases ja kõiki teisigi, kes ühistel üritustel meile toeks ja abiks olid ja kellega kõigiga kohtumine tasus kuhjaga USA reisikulutused. Me oleme ja jääme teile kõigile tänu-võlglasteks
loe_samal_teemal

Tule, Sind ootab Kandali! 
kandalisaaremaal.jpg (18220 bytes) kandaliveskijuures.jpg (21943 bytes)