TULE MEIE SEKKA TAGASI
 

keda me ootame?

Kandalisse ootame tagasi neid, kes on juba kunagi siin käinud

KANDALI ja statistikat .. 
 

aastate kaupa  

Kus oleme käinud välismaal:
kirjas on ka transiitmaad


  Tallinna 19.tehnikakooli rahvatantsurühm (naisrühmad)
  1.    1978     ei olnud ühtegi väljasõitu
  2.    1979     ei olnud ühtegi väljasõitu
  Tallinna 19.Tehnikakooli rahvatantsukollektiiv (lisandusid segarühmad)
  3.    1980     Valgevene
  4.    1981     Venemaa, Leningrad
  5.    1982     Läti, Moldaavia, Rumeenia, Ungari
  6.    1983     Leedu, Burjaatia, BAM (idaosa), Gruusia, Ungari, Saksa DV, Moskva
  7.    1984     Leedu , Usbekistan, Kõrgõstan, Kasahstan, Ukraina  Soome, Läti
  Tallinna 19.tehnikakooli rahvatantsuansambel "Kandali"
  8.    1985     Läti, Kasahstan, Kõrgõstan, BAM (keskosa), Burjaatia, Venemaa, Usbekistan, Saksa DV
  9.    1986     Leedu, Bulgaaria, Läti, Venemaa
10.    1987     Leedu, Gruusia, Läti, Karjala, Tsehhoslovakkia
11.    1988     Gruusia, Gruusia, Armeenia, Azerbaidzaan, Ukraina, Moldaavia, Tsehhoslovakkia, Läti, Leedu, Valgevene, Venemaa
12.    1989     Saksa DV, Rumeenia, Ungari, Rootsi, Soome, Venemaa, Moldaavia, 

13.    1990     Läti, Leedu, Venemaa, Taani, Rootsi  
14.    1991     Saksamaa-Baier, Poola, Taani, Rootsi, Inglismaa, Rootsi, Läti, Valgevene, Leedu   
15.    1992     Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa , Saksamaa, Leedu, Läti, Poola 
16.    1993     Taani, Rootsi 
mtü Rahvatantsuansambel "Kandali" (Tallinna 19.tehnikakooli rentnik)
17.    1994     Rootsi, Taani, Saksamaa, Baier, Svaabimaa, Prantsusmaa, Soome, Holland, Belgia, Monaco, Luksemburg, Poola, Leedu, Läti
18.    1995     Holland, Belgia, Hispaania, Rootsi, Taani, Saksamaa, Prantsusmaa, Andorra
19.    1996     Leedu, Saksamaa, Portugal, Itaalia, Sveits, Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Andorra, Monaco, Vatikan, San Marino, Tsehhi
20.    1997     Belgia, Sveits, Holland, Läti, Leedu, Rootsi, Taani, Saksamaa, Tsehhi, Poola, Prantsusmaa, Luksemburg, Lichtenstein
21.    1998     Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Taani, Rootsi,  Belgia,  , Prantsusmaa, Austria, Ungari, Slovakkia, Baier, Tsehhi, Itaalia
22.    1999     Läti, Leedu, Valgevene, Saksamaa,  Belgia,  , Prantsusmaa,  Holland, Iirimaa 
23.    2000     Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa, Holland, Belgia, Inglismaa, Iirimaa 
24.    2001     Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa, Sveits, Prantsusmaa, Andorra, Hispaania, Portugal, Poola, Leedu, Läti
25.    2002     USA läänerannik
(mtü Rahvatantsuansambli "Kandali") rahvatantsuselts "Kandali" (Lindakivi Kultuurikeskuse rentnik)
26.    2003     Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Tsehhi, Austria, Liechtenstein, Sveits, Itaalia (Sardiinia), San Marino, Soome, Rootsi
27.    2004     Läti 
28.    2005     Austraalia, Hiina (Hongkong), Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Prantsusmaa
29.    2006     ei olnud ühtegi välissõitu
30.    2007     USA  idarannik
31.    2008     ei olnud ühtegi välissõitu
32.    2009     ei olnud ühtegi välissõitu
33.    2010     Läti, Valgevene, Leedu, Poola, Slovakkia; Austria, Sloveenia, Itaalia, Tsehhi, Hiina
34.    2011     Läti, Valgevene, Saksamaa
35.    2012     Nepaal, India, Saksamaa
36.    2013     ei olnud ühtegi välissõitu
37.    2014     Saksamaa
38.    2015     Singapur, Indoneesia
39.    2016   

riikide kaupa    
(lipud on kaasaegsete riikide järgi)


  1.    Valgevene**-80-88-91-99-10-11
  2.    Venemaal
         Sankt-Peterburg**-81-91,     
         Moskva*-83-84-85-86-88-89-90,       
         BAM -83-85,             
         Karjala-87,
         Burjaatia-83-85,
         Lisaks Korduvalt Ivangorodis
  3.    Leedu*-83-84-86-87-88-90-91-92-93-94-96-97-98-99-01-03-10
  4.    Läti*-82-84-85-86-87-88-90-91-92-93-94-96-97-98-99-01-03-04-10-11
  5.    Moldaavia**-82-88-89
  6.    Ukraina -88, -89
  7.    Rumeenia-82-89
  8.    Ungari-82-83-89-98
  9.    Gruusia 83-87-87-88-88
10.    Usbekistan-84-85
11.   
Kõrgõstan-84-85
12.    Kasahstan-84-85, 
13.    Soome-84-89-92-94-00-01-03
14.    Bulgaaria-84-86,
15.    Tsehhoslovakkia-87-88-
16.    Tsehhi*-96-97-98-03-10 
17.   
Slovakkia*-98-10
18.   
Armeenia*-88-88
19.   
Azerbaidzaan*-88-88
20.    Rootsi 89-90-91-91-92-92-94-95-97-98-00-01-03
21.    Taani-90-91-92-92-94-95-97-98-00-01
22.    Saksa DV-83-85-89
23.    Saksamaa-91-92-92-94-94-94-95-96-96-97-98-98-98-99-00-01-03-05-11-12-14
24.    Poola*-91-92-94-96-97-98-01-03-05-10
25.    Prantsusmaa-94-95-96-97-98-99-01-05
26.    Inglismaa-91-97-00
27.   
Holland-94-95-97-99-00
28.    Belgia-94-95-97-97-98-99-00-05
29.    Monaco**-94-96
30.    Luksemburg**-94-97-05
31.   
Hispaania-95-96-01
32.    Andorra**-95-96-01
33.    Portugal -96-01
34.    Itaalia -96-98-03-10 
35.       Sveits -96-97-01-03
36.       Vatikan**-96
37.    San Marino**-96-03
38.    Lichtenstein**-97-03
39.   
Austria-98-98-98-03
40.    Iirimaa –99-00

41.    USA -02-07
42.     Hiina Hong Kong -05
43.    Hiina 10
44.    Austraalia (koos Tasmaaniaga) -05
45.    India 2012
46.   
    Nepal 2012
47.        Indoneesia (plaanis 2015)
48.        Singapur (plaanis 2015)