Kandali koos Kärutajatega Jõelähtme vallas
Ülgase külaplatsil esinemas 2016
(fotod: Valdo Rebane)